คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
Skip ยินดีต้อนรับทุกท่าน

ยินดีต้อนรับทุกท่าน

อพิณญา

อาจารย์อพิณญา มุ่งอ้อมกลาง

apinya.mu@ssru.ac.th

Skip หน้าหลักSkip TQF/มคอ 3-4Skip TQF/มคอ 5-6Skip สื่อการเรียนการสอนSkip เอกสารประกอบการสอนSkip การพัฒนาตนเองSkip ผลงานวิชาการ

ผลงานวิชาการ

Skip ประเภทของรายวิชาSkip จำนวนผู้เข้าชม

จำนวนผู้เข้าชม

full

ข่าวและประกาศ

รูปภาพของอพิณญา มุ่งอ้อมกลาง
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
โดย อพิณญา มุ่งอ้อมกลาง - พฤหัสบดี, 15 ธันวาคม 2016, 05:46PM
 
รูปภาพของอพิณญา มุ่งอ้อมกลาง
ขอให้นักศึกษาดูและปฏิบัติตาม
โดย อพิณญา มุ่งอ้อมกลาง - เสาร์, 26 มีนาคม 2016, 11:46AM
 
รูปภาพของอพิณญา มุ่งอ้อมกลาง
ขอให้นักศึกษาดูและปฏิบัติตาม
โดย อพิณญา มุ่งอ้อมกลาง - อังคาร, 29 กันยายน 2015, 08:58AM
 
รูปภาพของอพิณญา มุ่งอ้อมกลาง
นักศึกษาทุกคนให้ดูปฎิทินวิชาการและปฏิตามระยะเวลาที่กำหนดในปปฏิทินด้วย
โดย อพิณญา มุ่งอ้อมกลาง - เสาร์, 27 ธันวาคม 2014, 12:54PM
 
รูปภาพของอพิณญา มุ่งอ้อมกลาง
ปฎิทินวิชาการ 2/2556
โดย อพิณญา มุ่งอ้อมกลาง - ศุกร์, 10 มกราคม 2014, 02:11PM
 
นักศึกษาทุกคนให้ดูปฎิทินวิชาการและปฏิตามระยะเวลาที่กำหนดในปปฏิทินด้วย

Skip เข้าสู่ระบบSkip คณะและวิทยาลัยSkip สาขาวิชา