ประวัติส่วนตัว


ชื่อ-สกุล
ปวีณา ศรีบุญเรือง
ตำแหน่ง
อาจารย์
หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ที่อยู่
1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพ

Last modified: ѧ, 1 ¹ 2014, 4:12 AM