คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
Skip ยินดีต้อนรับทุกท่าน / Welcome everybody

ยินดีต้อนรับทุกท่าน / Welcome everybody

ผศ.วีระ โชติธรรมาภรณ์

Asst.Prof.Weera Chotithammaporn
weera.ch@ssru.ac.th

Skip ประวัติ/ProfileSkip ตารางสอน/Classroom TimetableSkip มคอ3/มคอ4 (TQF3/TQF4)Skip มคอ5/มคอ6 (TQF5/TQF6)Skip สื่อการเรียนการสอน/Instruction mediaSkip เอกสารประกอบการสอน/หนังสือ (Teaching publications / Books)Skip การพัฒนาตนเอง/Personal DevelopmentSkip บทความวิชาการ/Academic ArticlesSkip สมาชิกออนไลน์

สมาชิกออนไลน์

(ในช่วง 5 นาทีที่ผ่านมา)
ไม่มี

รับสมัคร60

ข่าวและประกาศ/News

รูปภาพของผศ.วีระ โชติธรรมาภรณ์
การนำเสนอผลงานวิจัย/Oral presentation of research at 8th World Conference on Education Sciences,Madrid,Spain
โดย ผศ.วีระ โชติธรรมาภรณ์ - อังคาร, 14 กุมภาพันธ์ 2017, 08:25PM
 

weera1 weera2 weera6
weera3 weera4
weera5 weera5
weera7 weera13
weera chotithammaporn

รูปภาพของผศ.วีระ โชติธรรมาภรณ์
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
โดย ผศ.วีระ โชติธรรมาภรณ์ - Thursday, 15 December 2016, 05:45PM
 
รูปภาพของผศ.วีระ โชติธรรมาภรณ์
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โดย ผศ.วีระ โชติธรรมาภรณ์ - Friday, 18 November 2016, 02:11PM
 
รูปภาพของผศ.วีระ โชติธรรมาภรณ์
แนะนำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ กด Download ที่ภาพ
โดย ผศ.วีระ โชติธรรมาภรณ์ - Monday, 20 June 2016, 11:08PM
 
Printing
รูปภาพของผศ.วีระ โชติธรรมาภรณ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การประกวดเว็บไซต์ประจำตัวอาจารย์ยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๕๘
โดย ผศ.วีระ โชติธรรมาภรณ์ - Saturday, 9 January 2016, 09:25AM
 
อีกหนึ่งความภาคภูมิใจจากการทำงาน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การประกวดเว็บไซต์ประจำตัวอาจารย์ยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๕๘ ขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและคณะกรรมการตัดสินนะครับ ขอบคุณครับ
One of pride of the work. The second prize winner of the contest web site identification teacher of the Year in 2015. Thanks to university and committee, thank you.
Weera Chotithammaporn

Skip Facebook / LINE

Facebook / LINE

100002844979836.120.165191052.png line weera chotithammaporn
Skip Link

Link

e-office
งานทะเบียนและวัดผล

Printing
weera google scholar
weera chotithammaporn
QS

webometrics
ISSUU

Skip เกียรติประวัติ/ความภาคภูมิใจ (Honor/Proud)Skip บริการวิชาการ/Academic ServiceSkip ผลงานวิจัย/ResearchSkip นำเสนอผลงาน/ConferenceSkip สาขาวิชาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมSkip คณะและวิทยาลัยSkip ข่าวอาชญากรรม

ข่าวอาชญากรรม